JARYS - instalacje elektryczne i komputerowe

Instalacje
elektryczne

- montaż instalacji elektrycznych
- naprawa i konserwacja 
- instalacje odgromowe 
- pomiary

Usługi - Nasza oferta

Instalacje elektryczne siły i światła.

Instalacje domofonowe,

Instalacje sieci komputerowych,

Przyłączy kablowych oraz napowietrznych.

Rozdzielnic niskiego i średniego napięcia.

Instalacje odgromowe, uziemiające, przepięciowe.

Oświetlenie ulic, terenu, oraz iluminacja obiektów.

Linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia.

Prace regulacyjno-rozruchowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie.

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych.

Montaż oświetlenia reklam i witryn.

Pomiary elektryczne:

- rezystancji izolacji
- skuteczności ochrony przeciw porażeniowej
- zerowania lub wyłączników różnicowo-prądowych
- rezystancji uziemień
- natężenia oświetlenia
- pomiar natężenia światła